Δημοσιεύσεις

One publication was selected among the most interesting of the year and published in:

 1. The Year Book of Plastic and Aesthetic Surgery 2005
  D. Tsoutsos, S. Rodopoulou, E. Keramidas, M. Lagios, K. Stamatopoulos, J. Ioannovich;
  Early Escharotomy as a Mesure to Reduce Intra-abdominal Hypertension (IAH) in Full Thickness Burns of the Thoracic and Abdominal and area
  Word Journal of Surgery vol. 27:12 1323-1328, 2003
 2. The Year Book of Surgery 2004
  D. Tsoutsos, S. Rodopoulou, E. Keramidas, M. Lagios, K. Stamatopoulos, J. Ioannovich;
  Early Escharotomy as a Mesure to Reduce Intra-abdominal Hypertension (IAH) in Full Thickness Burns of the Thoracic and Abdominal and area
  Word Journal of Surgery vol. 27:12 1323-1328, 2003

Plastic and Reconstructive Surgery

05

 1. E. Keramidas, S. Rodopoulou, D. Tsoutsos, G. Miller, J. Ioannovich
  Comparison of transthecal digital block and traditional digital block for anaesthesia of the finger
  Plast Reconstr Surg. 2004 Oct;114(5):1131-4; discussion 1135-6.
 2. E. Keramidas, S Rodopoulou, U. Khan
  The balloning manouvre for breast augmentation.
  Plast Reconstr Surg 2005 May;115(6):1795-6
 3. E. Keramidas
  Manual reduction of the Locked Metacarpophalangeal Joint combined with
  intraarticular injection of Normal Saline.Plast Reconstr Surg 2005 Jun; 115(7);2164-5
 4. E. Keramidas
  Reply letter to the editor: Comparison of transthecal digital block and traditional digital block for anaesthesia of the finger
  Accepted 22 March 2005
 5. E. Keramidas, G. Miller
  The Suzuki frame for complex intraarticular fractures of the thumb
  Plast Reconstr Surg 2005 Oct;116(5): 1326-31
 6. E. Keramidas
  The use of Adson-Watson forceps to score the cartilage in otoplasty
  Plast Reconstr Surg 2006 Jul;118(1):263
 7. E. Keramidas
  Personal experience following 350 subfascial breast augmentations.
  Plast Reconstr Surg 2006 Oct;118(5)1267-7
 8. E. Keramidas, S Rodopoulou
  Lidocaine versus Ropivacaine in digital nerve dlocks. A prospective study
  Plast Reconstr Surg 2007 Jun 119(7)2148-52

British Journal of Plastic Surgery

07

 1. E. Keramidas, S. Rodopoulou, N. Metaxotos, P. Panagiotou T Iconomou, J. Ioannovich.
  Reverse dorsal digital and intercommissural flaps used for digital reconstruction.
  British Journal of Plastic Surgery, Jan. 2004; 57, 61-65
 2. E. Keramidas, G. Miller
  Reverse radial fasciosubcutaneous flap. A means of combining soft tissue reconstruction and a distal recipient artery in difficult cases of toe-to-hand transfer.
  British Journal of Plastic Surgery 2005 Jul;58(5): 728-31

Annals of Plastic surgery

04

 1. E. Keramidas, G Miller
  Adult hand injuries in artificial ski slopes.
  Ann Plast Surg. 2005 Oct; 55(4):357-8
 2. E. Keramidas, M Solomos, R Page, G. Miller
  The Suzuki frame for complex intraarticular fractures of the PIP joint of the fingers
  Ann Plast Surg 2007 May 58(5)484-8

European Journal of Plastic Surgery

06

 1. E. Keramidas, S. Rodopoulou, P. Panagiotou, J. Ioannovich
  Toxic shock syndrome presented in an adult burn patient. A case report and review of the literature.
  European Journal of Plastic Surgery vol.25, No 7-8, P 430-432 Febr.2003
 2. S. Rodopoulou, E. Keramidas, N. Metaxotos, G. Tagaris, E. Tsati, J. Ioannovich
  Treatment of Frey’s Syndrome using Botulinum Toxin Type A.
  European Journal of Plastic Surgery; vol. 24; No 6; pp 297-302, 2001
 3. E. Keramidas, S. Rodopoulou, U Khan
  Pseudocyst formarion after abdominoplasty.
  European Journal of Plastic Surgery; vol. 28; No 6; pp 297-302, 2006

Scandinavian Journal of Plastic Reconstr. and Hand Surgery

03

 1. E. Keramidas, M. Brotherston
  Extensive metastasis of the hand from adenocarcinoma of the lung. A case report and review of the literature.
  2005 : 39(2):113-5
 2. E. Keramidas, G. Miller, K. Revelos, P. Kitsanta, R. Page
  Aggressive digital papillary adenoma-adenocarcinoma. Two case reports and review of the literature.
  2006 : 40(3)189-92

Aesthetic Plastic Surgery

01

 1. E. Keramidas
  Reverse dual plane technique
  2007 Sept-Oct 31(5) 612-3
 2. E. Keramidas, S Rodopoulou
  Striae distansae after subfascial breast augmentation
  2008 Mar-April 32(2)377-80
 3. E. Keramidas
  Zero Breast Implant Infection Rate and 0.05% Hematoma Rate following 1720 Silicone Implants’ placement for primary Breast Augmentation. Surgical Technique or Surgeon Luck?
  2009 January

World Journal of Surgery

08

 1. D. Tsoutsos, S. Rodopoulou, E. Keramidas, M. Lagios, K. Stamatopoulos, J. Ioannovich
  Early Escharotomy as a Mesure to Reduce Intra-abdominal Hypertension (IAH) in Full Thickness Burns of the Thoracic and Abdominal and area
  Word Journal of Surgery vol. 27:12 1323-1328, 2003

European Journal of Trauma

02

 1. E. Keramidas, S. Rodopoulou, G. Miller
  Bifid median nerve. How rare is it? Two case reports and review of the literature
  European Journal of Trauma No 5, 323-6, 2004

Journal of Burn Care and Rehabilitation (American)

 1. Tsati E, Iconomou T, Tzivaridou D, Keramidas E, Papadopoulos S, Tsoutsos D.
  Self-inflicted burns in Athens, Greece: a six-year retrospective study. J Burn Care Rehabil. Jan-Feb; 26(1): 75-8 2005

Annals of Burns and Fire Disasters

 1. D. Tsoutsos, E.Tsati, N. Metaxotos, E. Keramidas, S. Rodopoulou, J. Ioannovich
  Extensive Burn Injury complicated by mucormycosis: A case report
  Annals of Burns and Fire Disasters; vol. XIV; n 3;September 2001
 2. E. Keramidas, S. Rodopoulou, T Iconomou, E Tsati J. Ioannovich.
  Methicillin resistant staphylococcus epidermidis (M.R.S.E.) infection intensive to teicoplanine. A case report and review of the literature
  Annals of Burns and Fire Disasters vol. XVI, n 4, December 2003

Pakistan Journal of Plastic Surgery

 1. UD Khan, EG Keramidas, JG Miller.
  The use of doppler in planning first dorsal metacarpal artery flap.”
  (Volume 4, No 1: February 2006)

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Δείτε τις μαρτυρίες

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΤΑ MEDIA

Δείτε περισσότερα

Είπαν για εμάς

Εγγραφειτε στο newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε όλα τα νέα πλαστικής και αισθητική χειρουργικής πρώτοι.