Διορθώνοντας Δύσκολους Μαστούς

1) Ρικνωτική κάψα

riknotiki

Α) Είναι μια σπάνια επιπλοκή που μπορεί να συμβεί μετά την αυξητική στήθους.

Δεν ξέρουμε ακριβώς που οφείλεται. Η επικρατούσα υπόθεση όσο αναφορά την αιτιολογία και την παθογέννεσή της υποδεικνύει ότι στον οργανισμό μετά την τοποθέτηση του ενθέματος ξεκινάει μια αντίδραση (ξένου σώματος) που καταλήγει στον σχηματισμό μιας κάψας που περιβάλλει το ένθεμα. Όταν η κάψα αυτή αρχίσει να γίνεται ρικνωτική έχουμε σχηματισμό κολλαγόνων ινιδίων, ινοβλαστών και ινομυοβλαστών πάνω στην κάψα. Έτσι η κάψα αυτή γίνεται σκληρή και μερικές φορές προκαλεί πόνο.

Ορισμένοι παράγοντες όπως υποκλινική φλεγμονή, σχηματισμός biofilm (μικρόβια πάνω στην επιφάνεια στου ενθέματος), αιμορραγία κατά την διάρκεια του χειρουργείου, η θέση της τομής απ' όπου εισάγεται το ένθεμα, η θέση της θήκης όπου τοποθετείται το ένθεμα, μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα ρικνωτικής κάψας αν και δεν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Αδρώς υπάρχουν τέσσερα στάδια - Grades της ρικνωτικής κάψας.

GRADE A : Ο ασθενής δεν νιώθει τίποτα, μόνο ο γιατρός με την ψηλάφηση καταλαβαίνει μια σκληρότητα στo στήθος.

GRADE B : Ο ασθενής αισθάνεται το στήθος του σκληρό.

GRADE C : Στήθος σκληρό και αρχίζει και αλλάζει το σχήμα.

GRADE D : Όλα τα πιο πάνω και το στήθος πονάει.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία είναι μόνο χειρουργική. Προ 20-30ετίας προσπαθούσαν να σπάσουν την κάψα πιέζοντας δυνατά τον μαστό αλλά αυτό το αναφέρουμε μόνο για να το καταδικάσουμε.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Η ασθενής είχε Α.Σ προ 5ετίας. Παρατήρησε ότι το αριστερό στήθος άρχισε να αλλάζει σχήμα ενώ παράλληλα το ένιωθε πολύ σκληρό. Η ασθενής είχε το ένθεμα υπό του μαστικού αδένα.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

1) Χρησιμοποίηση παλιάς τομής.

2) Αφαίρεση ενθεμάτων.

3) Δημιουργία νέας θήκης κάτω από τον μείζονα θωρακικό μυ. (Υπάρχουν πολλές ενδείξεις που δείχνουν ότι η κάψα ελαττώνεται πολύ εάν μπει κάτω από τον μυ.)

4) Χρήση ενθεμάτων τραχείας επιφάνειας (υπάρχουν ενθέματα ίσως τα τραχείας επιφάνειας δεν εμφανίζουν συχνά κάψα.)

5) Σύγκλιση με ράμματα της προηγούμενης θήκης.

6) Κλείσιμο τομής.

7) Αποτέλεσμα πλήρης διόρθωση των μαστών.

8) Μπορούμε να την περιορίσουμε:

  1. Τοποθετώντας το ένθεμα είτε κάτω από το μυ ή subfascial ή διπλού επιπέδου
  2. Τραχείας επιφάνειας ενθέματα ίσως καλύτερα
  3. Τομή υπομάστιο
  4. Αναίμακτο χειρουργείο (Non touch- No pain)
  5. Όχι δεσίματα ή στενά σουτιέν ή μασάζ στο στήθος μετά το χειρουργείο

2) High-riding of implants - Ενθέματα σε ψηλή θέση

hrΈνθεμα που έχει τραβηχτεί προς τα πάνω. Τα ενθέματα που τοποθετούνται κάτω από τον μυ σπάνια μπορεί να ανέβουν πιο ψηλά από το από το επιθυμητό ύψος.

Θεραπεία

Παράδειγμα

Η διόρθωση είναι χειρουργική.

1) Σχεδιασμός για το που πρέπει να καθίσει το ένθεμα για να είναι η θέση του σωστή.

2) Χρησιμοποίηση της ίδιας τομής

3) Αφαίρεση ενθεμάτων (δεν χρειάζεται να αλλάξει το ένθεμα)

4) Δημιουργία θήκης προς τα κάτω αν χρειάζεται

5) Επανατοποθέτηση των ενθεμάτων

6) Συρραφή

7) Αποτελέσματα

3) Σωληνωτός Μαστός

solinotos

Τι είναι σωληνωτός μαστός.

Ο Σωληνωτός Μαστός είναι μια συγγενής (εκ γενετής) ανωμαλία του σχήματος του Μαστού. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν πως γίνεται αυτό χωρίς να είμαστε απόλυτα βέβαιοι.

Παράδειγμα

Ασθενής που υπεβλήθη σε αυξητική στήθους.

Πρόβλημα: Η ασθενής είχε σωληνωτό μαστό που δεν αναγνωρίστηκε. Έτσι έχει σχηματιστεί 1) double-bubble deformity 2) μεγάλη θηλαία άλω 3) πρόβλημα στην θήκη.

Χειρουργική αντιμετώπιση

Το πρόβλημα αυτό αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα

Χειρουργικά βήματα-διάγνωση

Προβλήματα

1) Στη θήκη

2) Κάτω τεταρτημόριο του μαστού

3) Στη θηλαία άλω

Χειρουργική αποκατάσταση του προβλήματος

1) Τομή γύρω από την θηλαία άλω -Περιθηλαία

2) Αλλαγή ενθεμάτων

3) Αλλαγή θήκης από υπομάστιο σε M.U.S.T

4) Απελευθέρωση όλου του μαστού

5) Κάθετες και οριζόντιες γραμμές για έκπτυξη του κάτω μέρους του στήθους λόγω του ότι είναι σωληνωτός μαστός

solinotosAnim

6) Τοποθέτηση καινούργιου ενθέματος

7) Ανόρθωση και διόρθωση της θηλαίας άλω με ειδική τεχνική δίκην καπνοσακούλα και ειδικό μόνιμο ράμμα CV-3

8) Διόρθωση δεξιού μαστού στο χειρουργικό τραπέζι

9) Ο αριστερός μαστός δεν έχει διορθωθεί ακόμα

10) Επανάληψη της ίδιας διαδικασίας και στον αριστερό μαστό

11) Διόρθωση και των δύο μαστών

12) Πρώτη μτχ ημέρα Το κόκκινο-πορτοκαλί είναι το Betadine

13) ΜΤΧ 6 μήνες

14) ΜΤΧ αποτέλεσμα 8 μήνες

15) Σύγκριση αποτελεσμάτων

Διαβάστε αναλυτικά για τον σωληνωτό μαστό εδώ

4) Double-bubble

dbΕίναι μια σπάνια επιπλοκή μετά την αυξητική στήθους. Οι ασθενείς χαρακτηριστικά παρουσιάζονται με δύο παράλληλες, εγκάρσιες και καμπυλωτές πτυχές κατά μήκος του κάτω τμήματος του μαστού που σχηματίζονται από τον μαστό και το ένθεμα της σιλικόνης. Αν και η αιτιολογία συζητείται, πιστεύεται ότι οφείλεται σε κίνηση του ενθέματος προς τα κάτω, ρικνωτική κάψα, πτώση του μαστού, κτλ. Οι μαστοί που μπορούν να το εμφανίσουν πιο εύκολα είναι οι σωληνωτοί μαστοί, οι μικροί μαστοί όπου μπαίνει πολύ μεγάλο ένθεμα, οι μαστοί που έχουν μικρή απόσταση από την θηλή εως την υπομάστιο πτυχή, μαστοί που έχουν πολύ υπομάστιο πτυχή. Η επιπλοκή αυτή μπορεί να διορθωθεί με διάφορους τρόπους. Ο πιο συχνός τρόπος είναι το ράψιμο της κάψας των μαστών (capsulorraphy) ώστε το ένθεμα να καθίσει πάλι κανονικά.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ασθενής 35 ετών με double-bubble deformity μετά αυξητική στήθους στον αριστερό μαστό της.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

1) Σχεδιασμός στο χειρουργείο για την νέα θέση του ενθέματος.

2) Χρησιμοποίηση παλιάς τομής.

3) Έξοδος ενθέματος

4) Συρραφή της κάψας με μόνιμα εσωτερικά ράμματα και περιορισμός του χώρου που είχε σχηματιστεί.

5) Διόρθωση αποτελεσμάτων.

Ένας άλλος τρόπος να διορθώσουμε το double-bubble deformity είναι να δημιουργήσουμε μια νέα θήκη μεταξύ του μείζονα θωρακικού μυ και της πρόσθιας κάψας. Στη συνέχεια κλείνουμε με ράμματα την παλαιά θήκη και τοποθετούμε το ένθεμα στην καινούργια του θήκη.

3 Μήνες μετά

db02

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Δείτε τις μαρτυρίες

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΤΑ MEDIA

Δείτε περισσότερα

Είπαν για εμάς

Εγγραφειτε στο newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε όλα τα νέα πλαστικής και αισθητική χειρουργικής πρώτοι.