Σωληνωτός Μαστός

Τι είναι ο σωληνωτός μαστός

Σωληνωτός Μαστός

Ο Σωληνωτός Μαστός είναι μια συγγενής (εκ γενετής) ανωμαλία του σχήματος του Μαστού. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν πως γίνεται αυτό χωρίς να είμαστε απόλυτα βέβαιοι.

Φυσιολογικός Μαστός

Ενώ ο φυσιολογικός μαστός φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.

Τα συνήθη χαρακτηριστικά του σωληνωτού μαστού είναι:

1. Μικρό (υποπλαστικό στήθος)
2. Η θηλαία άλω είναι πολύ μεγάλη με πολύ μεγάλη προβολή.
3. Η βάση του είναι συμπιεσμένη.
4. Η υπομάστια πτυχή είναι ανεβασμένη.
5. Η απόσταση θηλής και υπομάστιας πτυχής είναι πολύ μικρή.
6. Το κάτω μέρος του μαστού δεν έχει αναπτυχθεί καλά.

Άλλα Είδη Σωληνωτού Μαστού

α. Σωληνωτός Μαστός υποπλαστικός με μεγάλης διαμέτρου και προβολής θηλαίας άλω

β. Ασυμμετρία Μαστού με σκαφοειδή θώρακα και υποπλαστικό σωληνωτό μαστό με φυσιολογική διάμετρο θηλής

γ. Σωληνωτός πτωτικός μαστός με φυσιολογικό όγκο

δ. Μεγάλη ασυμμετρία σωληνωτού πτωτικού μαστού με μεγάλο μέγεθος

ε. Ασυμμετρία μαστού με φυσιολογικό θώρακα και υποπλαστικό σωληνωτό μαστό (Δεξιά)

Ο σωληνωτός μαστός εμφανίζεται πολύ σπάνια στον γενικό πληθυσμό. Σε ασθενείς όμως που έρχονται για αυξητική μαστού τα ποσοστά είναι πολύ μεγαλύτερα. Αγγίζουν το 30-40%.

Σε δικές μας μελέτες σε 2000 ασθενείς που προσήλθαν για αυξητική μαστού η ύπαρξη του σωληνωτού μαστού αγγίζει το ποσοστό του 33%.

Νέα τεχνική

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο ασθενής ότι έχει σωληνωτό μαστό. Αναγνωρίζοντας στους ασθενείς μας την ύπαρξη του σωληνωτού μαστού, μας βοηθάει να σχεδιάσουμε την επέμβαση έτσι ώστε να αποφύγουμε τα προβλήματα μετά την αυξητική. Ο ασθενής με σωληνωτό μαστό πρέπει να γνωρίζει πως ο μαστός του απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση απ' ότι ένας μαστός χωρίς αυτό το πρόβλημα.

Λόγω της δυσκολίας αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος έχουμε να προτείνουμε μια νέα συνδυαστική τεχνική.

Η νέα τεχνική μας Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Γενεύης ISAPS September 2012.

Για να έχουμε καλό αποτέλεσμα στον υποπλαστικό σωληνωτό μαστό χρειάζονται:

Πρώτον: Να πετύχουμε καλή έκπτυξη του κάτω μέρους του μαστού

1. Τοποθέτηση ενθεμάτων σιλικόνης
2. Τομές στο εσωτερικό κάτω μισό του μαστού (δες φωτό)
3. Καλή επαφή των ενθεμάτων σιλικόνης με το κάτω μέρος του μαστού ώστε να επιτευχθεί έκπτυξη του μαστού από την συνεχή πίεση του ενθέματος MUST τεχνική

Για να το πετύχουμε αυτό η ενδεδειγμένη τεχνική είναι η MUST.

Δεύτερον: Να διορθώσουμε τη θηλαία άλω όταν και εφόσον χρειάζεται

Είναι πολύ σημαντικό να αποφασίσουμε πότε θα διορθώσουμε τη θηλαία άλω και πότε όχι. Η επιτυχία του χειρουργείου στηρίζεται σε αυτό ακριβώς.

Η απόφασή μας αυτή στηρίζεται στο λόγο x/y. Όπου x η απόσταση 1 και y η απόσταση 2. Όταν ο λόγος x/y είναι μικρότερος του 0,3 δεν παρεμβαίνουμε στη θηλαία άλω. Όταν όμως ο λόγος είναι μεγαλύτερος του 0,3 τότε διορθώνουμε τη θηλαία άλω.

 

1b

Πως διορθώνεται η θηλαία άλω;

Με περιθηλαία τομή μικραίνουμε τη θηλαία άλω και ελαττώνουμε και τη διάμετρό της αλλά και την προβολή της. Για την συρραφή χρησιμοποιούμε ειδική τεχνική και ειδικό ράμμα (CV-3)

Συμπέρασμα

Η αντιμετώπιση του σωληνωτού μαστού γίνεται εύκολη και απλή όταν διαγνωσθεί προ του χειρουργείου και παρθούν τα κατάλληλα μέτρα για την διόρθωση. Η καινούργια τεχνική περιλαμβάνει:

1. Διόρθωση της θηλαίας άλω όπου και όταν χρειάζεται. (Λόγος Χ/Υ>0.35)

(ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ!)

2. Η Must τεχνική στην τοποθέτηση του ενθέματος σιλικόνης για πιο καλή έκπτυξη του κάτω μέρους του μαστού

Σεβόμενη τις πιο πάνω αρχές μπορούμε να περιμένουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. 

Λάθος αντιμετώπιση του σωληνωτού μαστού

Κοιτάξτε τι γίνεται όταν ένας μαστός που είναι σωληνωτός δεν αντιμετωπισθεί σωστά

Τι πήγε στραβά;

Στην πρώτη περίπτωση ο μαστός παρουσιάζει πολύ έντονο «double bubble deformity» λόγω μη διόρθωσης του προβλήματος.

Προσπάθεια διόρθωσης διαμέτρου της θηλαίας άλω, πράγμα που από μόνο του δε διορθώνει το πρόβλημα και εάν δεν εκτελεσθεί σωστά δημιουργεί πρόβλημα.

Δείτε φωτογραφίες πριν και μετά την επέμβαση σωληνωτού μαστού

Ολυμπιακό Μετάλλιο για τον Πλαστικό Χειρουργό Ευάγγελο Κεραμίδα στο ISAPS Olympiad Athens World Congress 2023 για την εργασία του με θέμα τον σωληνωτό μαστό

banner Metallio 2023

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Δείτε τις μαρτυρίες

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΤΑ MEDIA

Δείτε περισσότερα

Είπαν για εμάς

Εγγραφειτε στο newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε όλα τα νέα πλαστικής και αισθητική χειρουργικής πρώτοι.