Αυξητική στήθους

Περιστατικό 1

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ύψος 1.70
 • Βάρος 60 kg
 • Ένθεμα 230cc
 • Τεχνική Μυοδιαχωριστική διπλού επιπέδου τεχνική (Muscle – splitting Dual plane)
 • Παρατηρήσεις Ψευδοπτωτικός Μαστός

Περιστατικό 2

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ύψος 1.68
 • Βάρος 52 kg
 • Ένθεμα 250cc
 • Τεχνική Διπλού επιπέδου (Dual plane)
 • Παρατηρήσεις Μισό κάτω από τον μυ, μισό κάτω από την περιτονία

Περιστατικό 3

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ύψος 1.55
 • Βάρος 50kg
 • Ένθεμα 270cc
 • Τεχνική Διπλού επιπέδου (Dual plane)
 • Παρατηρήσεις Ψευδοπτωτικός Μαστός – άδειο το πάνω τμήμα του μαστού

Περιστατικό 4

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ύψος 1.63
 • Βάρος 55kg
 • Ένθεμα 250cc
 • Τεχνική Υποπεριτονιακή (SubFascial)
 • Παρατηρήσεις pinch test >3cm

Περιστατικό 5

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ύψος 1.60
 • Βάρος 50kg
 • Ένθεμα 270cc
 • Τεχνική Υποπεριτονιακή (SubFascial)
 • Παρατηρήσεις pinch test >3cm

Περιστατικό 6

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ύψος 1.67
 • Βάρος 52kg
 • Ένθεμα 310cc
 • Τεχνική Υποπεριτονιακή (SubFascial)
 • Παρατηρήσεις pinch test >3cm

Περιστατικό 7

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ύψος 1.68
 • Βάρος 68kg
 • Ένθεμα 350cc
 • Τεχνική Υποπεριτονιακή (SubFascial)
 • Παρατηρήσεις pinch test >3cm

Περιστατικό 8

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ύψος 1.62
 • Βάρος 60kg
 • Ένθεμα 350cc
 • Τεχνική Μυοδιαχωριστική διπλού επιπέδου τεχνική (Muscle – splitting Dual plane)
 • Παρατηρήσεις Ψευδοπτωτικός Μαστός

Περιστατικό 9

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ύψος 1.65
 • Βάρος 55kg
 • Ένθεμα δεξ: 310cc αρ: 270cc
 • Τεχνική Υποπεριτονιακή (SubFascial)
 • Παρατηρήσεις Ανισομαστία – Δεξιό μικρότερο από αριστερό

Περιστατικό 10

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ύψος 1.70
 • Βάρος 62kg
 • Ένθεμα 310cc
 • Τεχνική Διπλού επιπέδου (Dual plane)
 • Παρατηρήσεις Ψευδοπτωτικός Μαστός (Δεξιά θηλή πιο έξω και κάτω σε σχέση με την αριστερή. Η ασθενής δεν ήθελε να το διορθώσει.)
Σελίδα 1 από 4

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Δείτε τις μαρτυρίες

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΤΑ MEDIA

Δείτε περισσότερα

Είπαν για εμάς

Εγγραφειτε στο newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε όλα τα νέα πλαστικής και αισθητική χειρουργικής πρώτοι.