Αυξητική στήθους

Περιστατικό 23

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ύψος 1.74
 • Βάρος 61 kg
 • Ένθεμα 230 cc
 • Τεχνική Διπλού επιπέδου (Dual plane)
 • Παρατηρήσεις pinch test <3cm (Δεξιά θηλή και στήθος πιο κάτω από το αριστερό)

Περιστατικό 24

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ύψος 1.68
 • Βάρος 55 kg
 • Ένθεμα 230 cc
 • Τεχνική Διπλού επιπέδου (Dual plane)
 • Παρατηρήσεις pinch test <3cm

Περιστατικό 25

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ύψος 1.73
 • Βάρος 60 kg
 • Ένθεμα 290 cc
 • Τεχνική Μυοδιαχωριστική διπλού επιπέδου τεχνική (Muscle – splitting Dual plane)
 • Παρατηρήσεις Ψευδοπτωτικός Μαστός

Περιστατικό 26

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ύψος 1.67
 • Βάρος 52
 • Ένθεμα 290 cc
 • Τεχνική Διπλού επιπέδου (Dual plane)
 • Παρατηρήσεις pinch test <3cm

Περιστατικό 27

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ύψος 1.70
 • Βάρος 55 kg
 • Ένθεμα 250 cc
 • Τεχνική Μυοδιαχωριστική διπλού επιπέδου τεχνική (Muscle – splitting Dual plane)
 • Παρατηρήσεις Ψευδοπτωτικός Μαστός

Περιστατικό 29

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ύψος 1.73
 • Βάρος 60 kg
 • Ένθεμα 250 cc
 • Τεχνική Μυοδιαχωριστική διπλού επιπέδου τεχνική (Muscle – splitting Dual plane)
 • Παρατηρήσεις Ψευδοπτωτικός Μαστός

Περιστατικό 30

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ύψος 1.60
 • Βάρος 50 kg
 • Ένθεμα 270 cc
 • Τεχνική Μυοδιαχωριστική διπλού επιπέδου τεχνική (Muscle – splitting Dual plane)
 • Παρατηρήσεις Ψευδοπτωτικός Μαστός

Περιστατικό 31

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ύψος 1.67
 • Βάρος 58 kg
 • Ένθεμα 310 cc
 • Τεχνική Μυοδιαχωριστική διπλού επιπέδου τεχνική (Muscle – splitting Dual plane)
 • Παρατηρήσεις Ψευδοπτωτικός μαστός – Ασσυμετρία Διαφορετική υφή ή υπομάστια πτυχή

Περιστατικό 32

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ύψος 1.75
 • Βάρος 60 kg
 • Ένθεμα 330 cc
 • Τεχνική Υποπεριτονιακή (SubFascial)
 • Παρατηρήσεις pinch test >3cm

Περιστατικό 33

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ύψος 1,75
 • Βάρος 58 kg
 • Ένθεμα 290 cc
 • Τεχνική Μυοδιαχωριστική διπλού επιπέδου τεχνική (Muscle – splitting Dual plane)
 • Παρατηρήσεις Δεξιά θηλή πιο κάτω από την αριστερή
Σελίδα 3 από 4

menoumeAsfaleisRod

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Δείτε τις μαρτυρίες

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΤΑ MEDIA

Δείτε περισσότερα

Είπαν για εμάς

Εγγραφειτε στο newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε όλα τα νέα πλαστικής και αισθητική χειρουργικής πρώτοι.